TIPS!

 • Tijd maken voor informele coaching momenten: samen lunchen, tandemwerk, als leidinggevende ook eens in de eerste lijn staan, formele overlegmomenten eens vervangen door informele,…
   
 • Maak de balans op. Hoe is de verhouding in jouw organisatie tussen formaliteit en informaliteit? 
   
 • Behoud de expertise die je als organisatie opbouwt. Registreer ze, zodat je niet opnieuw moet beginnen als er mensen vertrekken.
   
 • Wissel ervaringen uit met andere organisaties in het jeugdwelzijnswerk en deel ervaringen, visies, documenten en tools met elkaar. Dat kan veel kostbare tijd en energie besparen. Doorbreek het eilandgevoel, word actief lid van het lerend netwerk.
   
 • In grote werkingen kan je de autonomie van deelwerkingen vergroten door ze zelf coaching te laten organiseren. Er kunnen afspraken gemaakt worden op kleinere schaal: coaching tussen 1 of 2 deelwerkingen, intervisie, uitwisselen van specialisatie… Zoek naar complementariteit tussen werkingen en zet ‘kleinschaliger’ samenwerkingen concreet op poten.